ตู้ MDB Mitsubishi 3P 200 A.

Main Breaker ยี่ห้อ Mitsubishi ขนาดการทนกระแส 200 A.

ลูกย่อย MCCB 3P 63 A. จำนวน 2 EA.

ลูกย่อย MCCB 2P 50 A. จำนวน 2 EA.

ลูกย่อย MCCB 2P 10 A. จำนวน 2 EA.

หน้าตู้ MDB มีการออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ และให้คำปรึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปสู่การใช้งานที่ถูกต้อง

ก่อนจะจัดส่งตู้ให้คุณลูกค้า ช่างของเราจะเช็คระบบไฟฟ้าและเช็คจุดต่อสายต่างๆให้มั่นใจก่อนส่งมอบให้ลูกค้าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *