Tag: ABB

งานเปลี่ยน ACB ขนาด 2000A ยี่ห้อ Schneider พร้อมแก้ไขบัสบาร์ (ฺBusbar Modification)

งานเปลี่ยน ACB ขนาด 2000A พร้อมดัดแปลงแก้ไขบัสบาร์ (Modify Busbar) ตัว Air Circuit Breaker เดิมเป็นยี่ห้อ Square D รุ่น Master Pack โดยลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่ เนื่องจากตัวเดิมนั้นมีปัญหาในการ On-Off ในการแก้ไขตู้เมนครั้งนี้ จะต้องเริ่มจากการตรวจเช็คระยะของบัสบาร์และเบรกเกอร์ระหว่างตัวเติมและตัวใหม่ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระยะใดที่มีความแตกต่างกันบ้าง และบัสบาร์ที่ใช้ต้องเป็นขนาดเท่าไหร่ หลังจากนั้น ทางเราจะต้องกลับไปวางแผนถึงการเปลี่ยนเบรกเกอร์ ว่าจะต้องเปลี่ยนโดยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ เพื่องานในการแก้ไขบัสบาร์และเพิ่มเบรกเกอร์นั้น เป็นไปตามแผนงาน และดับไฟได้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เปิดผลกระทบกับลูกค้า ในส่วนของวันทำงานจริง ทางทีมงานมีการเตรียมบัสบาร์ที่โมดิฟาย์ไว้บางส่วนเพื่อเข้ากับเบรกเกอร์ตัวใหม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมาถึงหน้างานแล้วก็ทำการถอด ACB (Air Circuit Breaker) ตัวเก่าออกก่อน…

Modify MDB, Modify Busbar สำหรับติดตั้งเบรกเกอร์ระบบโซล่าเซลล์

งานเพิ่มเบรกเกอร์ MCCB จำนวน 3 ชุด ในตู้ MDB เป็นเบรกเกอร์ขนาด 630A, 1000A และ 1200A ระยะเวลาในการทำงานประมาณ 10-12 ชั่วโมง งานนี้ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟไปให้พร้อมสำหรับใช้งานเนื่องจากต้องมีการดับไฟทั้งหมด ในการติดตั้ง ทีมงานทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงได้รับการอบรมจากโรงงาน การโมดิฟายเพิ่มเบรกเกอร์ในครั้งนี้ ได้มีการออกแบบการติดตั้งโมดิฟายขึ้นมาให้ เพื่อให้สามารถรองรับกับบัสบาร์เดิมได้ การดัดบัสบาร์และตัดเจาะบัสบาร์ มีการขนอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการที่หน้างานเพื่อความสะดวกในการวัดระยะต่างๆ เจ้าของโครงการ : Electrolux ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง    

งานเปลี่ยนบัสบาร์และโมดิฟายติดตั้ง ACB Mitsubishi

งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB และแก้ไขโมดิฟาย์บัสบาร์ (Modify Busbar) ยี่ห้อมิตซูบิชิ (Mitsubishi ACB AE1600-SW 3P Fixed Type) โดยความต้องการของลูกค้าต้องการตัว ACB เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ เลยต้องทำการแก้ไขบัสบาร์ที่เข้าและออกจากตัวเบรกเกอร์ด้วย ทีมงานเลยต้องนำเครื่องตัด ดัด เจาะ บัสบาร์เข้าดำเนินการที่หน้างาน              

งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ ATS ABB 630A พร้อมติดตั้ง Controller

งานเปลี่ยนชุด ATS (Automatic Transfer Switch) ขนาด 630A ยี่ห้อ ABB รุ่น Tmax พร้อม Controller โดยงานนี้ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ดำเนินการโมดิฟายบัสบาร์ (Modify Busbar) และเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมทั้งหมด และมีการเพิ่มชุดคอนโทรลใหม่เข้าไปด้วย ในส่วนของชุดคอนโทรลนั้นเดิมทีลูกค้าใช้ชุดคอนโทรลแบบธรรมดา มีการวายริ่งโดยใช้ Magnetic และวงจร Relay มาตัดต่อระบบสับเปลี่ยน ลูกค้ามีความต้องการให้เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนที่จะสั่งทำตู้ใหม่เนื่องจากปัญหาการดับไฟที่หน้างานและการติดตั้งตู้ที่อาจกินระยะเวลานานกว่าปกติ ทางบริษัทฯ จึงได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการหน้างาน นอกจากนี้ยังมีการโมดิฟายฝาตู้เพื่อย้ายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน อุปกรณ์เดิมที่ใช้เป็นยี่ห้อเอบีบี (ABB) และเปลี่ยนชุดใหม่ก็เป็น ABB เหมือนเดิมแต่เป็นรุ่นใหม่และเพิ่ม Controller ATS022 เข้ามา        …

ABB 400A Distribution Board ตู้ไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์แบบดิจิตอล

ตู้ไฟฟ้าขนาด 400A ยี่ห้อ ABB พร้อมลูกย่อย DB 400A พร้อมลูกย่อย 2 ตัวขนาด 160AT/250AF และ 30AT/125AF อุปกรณ์ในตู้ เบรกเกอร์ (Breaker) เป็นยี่ห้อ ABB รุ่น Formular และในส่วนของมิเตอร์เป็นยี่ห้อ Schneider ตัวตู้เน้นช่องว่างขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใส่สายขนาดใหญ่ และเมนบัสบาร์ (Main Busbar) ลูกค้าแจ้งให้มีการทำ Lug เพื่อใช้ในการแท๊ปออกไปใช้ในตู้อื่นเพิ่มเติม DB เป็นแบบ Indoor Type แบบตั้งพื้น

Modify MDB แก้ไขโมตู้เอ็มดีบีเพื่อเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์

เจ้าของโครงการ : บริษ้ท นิปปอนแบตเตอร์รี่และการยาง จำกัด ที่ตั้ง : จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ MCCB โดยการเพิ่มขนาดแอมป์เฟรมของตัวเบรกเกอร์ โดยจะต้องมีการ Modify กันหลายส่วนอันได้แก่ การแก้ไขตัวบัสบาร์ เพิ่มขนาดบัสบาร์เพื่อให้สอดคล้องกับค่ากระแสของเบรกเกอร์ และการปรับระยะ Support ของตัวเบรกเกอร์ ตู้นี้เดิมที่ลูกค้าก็สั่งผลิตจากบริษัทฯ แต่ต่อมามีการเพิ่มขนาดเครื่องจักร จึงทำให้ต้องเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์ลูกค้าเลือกใช้ของ ABB ยี่ห้อเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับภายในตู้ ระยะเวลาติดตั้งและปรับเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

ABB Switchboard Motor Starter Control Panel – ตู้ควบคุมมอเตอร์สตาร์เตอร์เอบีบี

ตู้ควบคุม Start Stop มอเตอร์แบบ DOL (Direct Online) และแบบ Star-Delta (Y-D) อุปกรณ์แม็กเนติกและโอเวอร์โหลดยี่ห้อเอบีบี ใช้ควบคุมการเปิดปิดมอเตอร์จำนวน 12 ชุด ตู้ใบนี้ลูกค้านำไปติดตั้งที่โรงงานใช้ในการปั้มของเหลวเข้าบรรจุภัณฑ์ ตู้มอเตอร์ใบนี้เป็นตู้ทรงสูง ติดตั้งภายในอาคารแบบตั้งพื้น และเข้าสายจากด้านล่าง               ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Air Circuit Breaker ABB – งานเปลี่ยนเอซีบีพร้อมโมดิฟายบัสบาร์ทองแดง (Busbar Modification)

เจ้าของโครงการ : บริษัท นิปปอนแบตเตอร์รี่ และการยาง ที่ตั้ง : จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยน ACB ยี่ห้อเอบีบี (ABB) ขนาด 1000A และมีการแก้ไขบัสบาร์เนื่องจากขนาดของตัวเบรกเกอร์รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าไม่ตรงกัน งานนี้ลูกค้ามีความต้องการใช้แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ยี่ห้อเดิม สาเหตุของการเปลี่ยนเนื่องจาก ACB ตัวเดิมนั้นเสื่อมสภาพและมีการทริปเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ระบบเดิมของลูกค้าในงานนี้ไม่มีการใช้ UVT (Under Voltage Trip Device) แต่มีการใช้ Shunt Trip ร่วมกับ Timer และ Phase Protection เพื่อตรวจจับเฟสทดแทนการใช้ UVT งานนี้ต้องทำการดัดบัสบาร์ที่หน้างาน เพื่อให้เข้ากับตู้เดิมของลูกค้า ระยะบัสบาร์ทองแดง…

เปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 1600A มิตซูบิชิ – Mitsubishi ACB 1600

เจ้าของโครงการ : บริษัท เช็งฮวด แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ที่ตั้ง : จ.นนทบุรี รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB (Air Circuit Breaker) ยี่ห้อมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น AE1600-SW งานนี้ลูกค้าแจ้งต้องการให้ทำการโมดิฟาย (Modify) บัสบาร์และเปลี่ยน ACB รุ่นใหม่ ลูกค้าเลือกใช้ของยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยของเดิมนั้นลูกค้าก็ใช้เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิอยู่เดิมเช่นกัน อาการที่ลูกค้าพบนั้นคือเบรกเกอร์มีปัญหา On ไม่ได้เนื่องจาก UVT (Under Voltage Trip Device) มีปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้การได้ และเบรกเกอร์ตัวเดิมมืีอายุถึงเวลาเปลี่ยน ลูกค้าเลยแจ้งเปลี่ยนเพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต   ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตู้ควบคุมมอเตอร์ Motor Control Direct Online (DOL)

ตู้ควบคุมมอเตอร์ Motor Starter แบบ DOL (Direct Online) ควบคุมมอเตอร์จำนวน 11 ชุด พร้อม Timer สำหรับตั้งเวลาเปิดปิด อุปกรณ์ในตู้ใช้เป็นชุดของเอบีบี ABB ทั้งหมด ตู้ควบคุมมอเตอร์ใช้สำหรับโรงงานน้ำมันเครื่อง ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตู้ Distribution Board (DB) ขนาดเมน 160A พร้อมอุปกรณ์วัด

Distribution Board (DB) Main 160A ตู้เมนไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์วัดแรงดัน (Volt Meter) และวัดกระแส (Amp Meter) แบบอนาล็อก เมนเบรกเกอร์ 160AT/250AF วงจรย่อย 5 วงจร ขนาด 50AT/125AF ตู้ไฟฟ้าใบนี้ใช้ Breaker ของ ABB ทั้งหมด เป็นตู้แบบแขวนผนัง Indoor Type ลักษณะตู้มีการแยก Metering Unit ไว้ด้านบน และวงจร Power ไว้ด้านล่าง       ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Modify Busbar และเปลี่ยน MCCB Schneider 800A

เจ้าของโครงการ : ห้าสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยน MCCB ขนาด 800A ทดแทนตัวเดิม โดยเปลี่ยนใหม่เป็นยี่ห้อ SCHNEIDER เบรกเกอร์รุ่น NS Series 800A (NS08H3F2EX) งานนี้จะต้องมีการดัดบัสบาร์ใหม่เพื่อประกอบเข้ากับตู้เดิม เนื่องจากระยะของเบรกเกอร์เดิมกับตัวใหม่ไม่เท่ากัน งานเปลี่ยน MCCB งานเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนตัวใหม่ทดแทนตัวเดิมงานนี้มีการโมดิฟายบัสบาร์และหน้าตู้เพิ่มเติมด้วย           ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB Mitsubishi ขนาด 2500A

เจ้าของโครงการ : โรงแรมแมนฮัตตัน ปทุมธานี ที่ตั้ง : จ.ปทุมธานี รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB ขนาด 2500A ยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่จะเป็นMitsubishi ACB AE2500-SS ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เนื่องจาก Breaker เดิมเสื่อมสภาพ โดยใช้แอร์เซอรกิตเบรกเกอร์รุ่นใหม่ของ Mitsubishi AE2500-SW บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด รับงานเปลี่ยนและติดตั้ง พร้อมทั้งทำความสะอาดในตู้ MDB             ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ABB Load Center (Distribution Board)

ABB Distribution Board หรือ Load Center มี 2 รูปแบบคือ with main breaker กับ with main lug   ABB Distribution Board with main breaker เป็นตู้ 3 phase 4 สาย ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการป้องกันแบบหลายวงจร โดยมี main breaker ควบคุมลูกย่อย (MCB) ABB Distribution Board with main lug เป็นตู้ 3…

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) E4S 4000A

ABB  ACB รุ่น E4S 4,000A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 75 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) E3C 3200A

ABB  ACB รุ่น E3C 3,200A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E3N 2500A

ABB  ACB รุ่น E3C 2,500A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) E2C 2000A

ABB  ACB รุ่น E2C 2,000A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E1N 1600A

ABB  ACB รุ่น E1N 1,600A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E1N 1250A

ABB  ACB รุ่น E1N 1,250A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG