Tag: breaker

Modify MDB แก้ไขโมตู้เอ็มดีบีเพื่อเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์

เจ้าของโครงการ : บริษ้ท นิปปอนแบตเตอร์รี่และการยาง จำกัด ที่ตั้ง : จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ MCCB โดยการเพิ่มขนาดแอมป์เฟรมของตัวเบรกเกอร์ โดยจะต้องมีการ Modify กันหลายส่วนอันได้แก่ การแก้ไขตัวบัสบาร์ เพิ่มขนาดบัสบาร์เพื่อให้สอดคล้องกับค่ากระแสของเบรกเกอร์ และการปรับระยะ Support ของตัวเบรกเกอร์ ตู้นี้เดิมที่ลูกค้าก็สั่งผลิตจากบริษัทฯ แต่ต่อมามีการเพิ่มขนาดเครื่องจักร จึงทำให้ต้องเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์ลูกค้าเลือกใช้ของ ABB ยี่ห้อเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับภายในตู้ ระยะเวลาติดตั้งและปรับเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS630

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS630 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 630A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS400

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS400 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 400A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easypact CVS250

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS250 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 250A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS160

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS160 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 160A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS100

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS100 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 100A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD  

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW6323D6EV

Air circuit breaker รุ่น NW6323D6EV ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 6300 A Icu=Ics=150 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW5023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW5023D6EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 5000 A Icu=Ics=150 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น NW4B23D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW4B23D6EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 4000 A Icu=Ics=150 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-SV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-SV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3P และ 4P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-SV NF250-SV 125A NF250-SV 150A NF250-SV 160A NF250-SV 175A NF250-SV 200A NF250-SV 225A NF250-SV 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic =85 kA…

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW4023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW4023D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 4000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW3223D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW3223D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 3200 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW2523D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW2523D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 2500 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW2023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW2023D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 2000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW1623D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW1623D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1600 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW1223D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW1223D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1250 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW1023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW1023D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW0823D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW0823D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 800 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW6313D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW6313D6EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 6300 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW5013D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW5013D6EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 5000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type