Tag: BEC

BEC LED Emergency Lights EW0404

BEC LED Emergency Lights / โคมไฟฉุกเฉิน LED EW0404 หัวโคม LED ขนาด 2 x 4.5 W แบตเตอรี่ Sealed Lead-Acid 6V 4.5Ah ระยะเวลาสำรองไฟ 4 ชม. 30 นาที เม็ด LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนาน 50,000 ชม. EW0404 โคมไฟฉุกเฉลิน หัวโคม LED

BEC EW0910,0912 โคมไฟฉุกเฉิน LED

BEC EW0910/EW0912 LED Emergency Lights/โคมไฟฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 9W ในโคม EW0910,EW0912 สามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าหลอด Halogen ขนาด 35W สามารถปรับระดับความสว่างเพื่อยืดระยะเวลาการให้แสงสว่าง ทดสอบการทำงานเป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุกสัปดา์ และ 1 ชม. ทุก 4 สัปดาห์ มีรีโมทสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ EW0910 โคมไฟฉุกเฉลิน หลอด LED EW0912 โคมไฟฉุกเฉลิน หลอด LED

BEC โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlights

BEC   Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ MR16 Doenlights Series ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 2203/Alu/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2203/Alu/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2204/Alu/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2204/Alu/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2228/Whtie โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก

BEC โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlights

BEC   Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ VEGA165 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-2 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ VEGA225 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ VEGA165/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ Satin VEGA165/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ W VEGA225/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์…

BEC Downlights โคมไฟดาวน์ไลท์

BEC   Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ 2427 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ CASINO165 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-2 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 2427/Satin-chrome โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ Satin-chrome 2427/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ White CASINO165/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์…

BEC โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlights

BEC   Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ 501 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 2424 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 501 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ 501/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ 2424/Satin-chrome โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ…

BEC Downlights

BEC Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ 3015 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 401 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 3015 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ 3015/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ 401 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมเต่าต่อสายไฟ…

BEC โคมไฟดาวน์ไลท์

BEC Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ 201 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 301 ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 201 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 201/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 301 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 301/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก

BEC ABEL โคมไฟติดผนัง

BEC ABEL Wall Lights/โคมไฟติดผนัง ตัวโคมทำจากพลาสติก ABS ฝาครอบใสทำจากพลาสติก AS มาพร้อมขาเหล็กสำหรับติดตั้งกับผนัง ใช้กับหลอดไฟขั้ว E27 กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP54 ABEL โคมไฟติดผนัง มาพร้อมขาเหล็กสำหรับติดตั้งกับผนัง

BEC RIGEL โคมไฟติดผนัง

BEC RIGEL Wall Lights/โคมไฟติดผนัง ตัวโคมทำจากพลาสติก ABS ฝาครอบใสทำจากพลาสติก AS มาพร้อมขาเหล็กสำหรับติกตั้งกับผนัง ใช้กับหลอดไฟขั้ว E27 กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP54 RIGEL โคมไฟติดผนัง ทำจากพลาสติก ABS RIGEL-Sensor โคมไฟติดผนัง ทำจากพลาสติก ABS

BEC ASTRA โคมไฟติดผนัง

BEC ASTRA Wall Lights/โคมไฟติดผนัง ตัวโคมทำจากพลาสติก ABS ฝาครอบใสทำจากพลาสติก AS มาพร้อมขาเหล็กสำหรับติกตั้งกับผนัง ใช้กับหลอดไฟขั้ว E27 กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP54 ASTRA โคมไฟติดผนัง มาพร้อมขาเหล็กสำหรับติดตั้งกับผนัง ASTRA-Sensor โคมไฟติดผนัง มาพร้อมขาเหล็กสำหรับติดตั้งกับผนัง

BEC ATLANTIS-E27 ATLAS โคมไฟติดผนัง

BEC ATLANTIS-E27 Wall Lights/ โคมไฟติดผนัง ตัวโคมทำจากพลาสติก ABS ฝาครอบใสทำจากพลาสติก PC ใช้กับหลอดไฟขั้ว E27 กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP54 ATLANTIS-E27 โคมไฟติดตั้งผนัง ใช้กับหลอดไฟขั้ว E27 ATLAS ตัวโคมทำจากพลาสติก พร้อมขาจับเหล็ก ใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้วหลอด กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP54 ATLAS โคมไฟติดตั้งผนัง ตัวโคมทำจากพลาสติก ใช้กับหลอดไฟขั้ว E28

BEC Venice เวนิส Weatherproof Lights

BEC Venice เวนิส Weatherproof Lights/โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ตัวโคมทำจากพลาสติก ABS เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP65 Venice 1S โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ใช้กับหลอด T8 LED 1 หลอด ขนาด 1x9W Venice 1L โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ใช้กับหลอด T8 LED 1 หลอด ขนาด 1x18W Venice 2S โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ใช้กับหลอด T8 LED 2 หลอด…

BEC SOLACE โซเลซ LED Streetlights

BEC SOLACE โซเลซ  LED Streetilight Series  LED Streetlights/โคมไฟถนน LED โคมถนน SOLACE มีค่า Light Efficiency 85lm/w ประหยัดไฟกว่าหลอด Compact Fluorescent มากกว่า 50% โคมถนน SOLACE มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30,000 ชม. โคมถนน SOLACE มีค่า IP65 สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นเข้ามาภายในตัวโคมทนทานกับทุกสภาพการใช้งานภายนอก SOLACE 20W/6000K โคมไฟถนน มีค่า Light Efficiency 85 lm/w SOLACE 50W/6000K โคมไฟถนน มีค่า…

BEC HBA โคมไฮเบย์ LED

BEC HBA LED High Bay Series LED High Bay Lights/โคมไฮเบย์ LED โคม Highbay ขนาด 100W, 150W และ 200W แสง Daylight 6000K เลือกจับคู่กับ Reflector ได้ 2 แบบคือ 90° และ 120° HBA 100W/6000K โคมไฮเบย์ ขนาด 100W, 150W และ 200W HBA 150W/6000K โคมไฮเบย์…

BEC CONNECT โคมไฟติดเพดาน

BEC CONNECT คอนเน็ค LED Ceiling Lights/โคมไฟติดเพดาน โคมไฟติดเพดานขนาด 5W,9W และ 18W อายุการใช้งานยาวนาน 25,000 ชม. ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมและพลาสติก CONNECT 5W/6500K โคมไฟติดเพดาน ขนาด 5W,9Wและ18W CONNECT 5W/3000K โคมไฟติดเพดาน ขนาด 5W,9Wและ18W CONNECT 9W/6500K โคมไฟติดเพดาน ขนาด 5W,9Wและ18W CONNECT 9W/3000K โคมไฟติดเพดาน ขนาด 5W,9Wและ18W CONNECT 18W/6500K โคมไฟติดเพดาน ขนาด 5W,9Wและ18W CONNECT…

BEC RDM โคมไฟติดลอย LED

BEC RDM โคมไฟติดลอย LED LED Surface Mounting/โคมไฟติดลอย LED โคมไฟติดลอยขนาด 18W และ 36W อายุการใช้งานยาวนาน 50,000 ชม. ตัวโคมทำจากเหล็กและพลาสติก RDM 18W/6000K โคมไฟติดลอยขนาด 18W และ 36W RDM 36W/6000K โคมไฟติดลอยขนาด 18W และ 36W

BEC RADIUM-LGA โคมไฟติลอย LED

BEC RADIUM_LGA Surface Mounting/โคมไฟติดลอย LED ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมหลอด Tube LED ขนาด 2x9W และ 2x18W แสง 6500K Radium-LGA2096 ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมหลอด Tube LED Radium-LGA2186 ตัวโคมทำจากเหล็ก มาพร้อมหลอด Tube LED

BEC PS series Prismatic Standrd โคมพริสเมติกติดลอย

BEC PS series (Prismatic Standrd) Surface Mounting/โคมพริสเมติกติดลอย โคมพริสเมติกติดลอย(Surface prismatic standard) เป็นโคมพริสติดลอย มีแผ่นพริสเมติกปิดหน้าโคม ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. PCS12120 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย PMS12120 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย POS12120 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย PSS12120 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย PCS12130 โคมพริสเมติกใส…

BEC DS series Double parabolic louver luminaire โคมตะแกรงติดลอย

BEC DS series (Double parabolic louver luminaire) Surface Mounting/โคมตะแกรงติดลอย โคมตะแกรงห่างติดลอย(Surface double parabolic louver) เป็นโคมติดลอยมีตะแกรงมากถึง 10ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้นจะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. DS12120/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง DS12130/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง DS22230/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง DS22260/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง…