Tag: PRI

PRi รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟพลาสติกคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้งานในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ตกแต่งเพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม ผลิตภัณฑ์ 1.) รางเก็บสายไฟแบบทึบ 2.) รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง 3.) รางเก็บสายโทรศัพท์    

PRI Plastic Duct

PRI ผู้ผลิตรางเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายอิเล็กทรอนิกส์ ท่อแอร์และไส้ไก่ ผลิตจากเมล็ดพลาสติกคุณภาพสูงผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก M-tec มีผลิตภัณฑ์รางให้เลือกหลายประเภท หลายขนาด เหมาะกับใช้งานตามอาคารสูง ออฟฟิต อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สินค้าของ PRI มีดังนี้ Air duct Wire way for decoration Wire way Wire way mini trunking Telephone cable duct Floor duct Wire duct sloted type Spiral wrapping bands…