Author: mrd.m

KBSW ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา – KJL

KBSW ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา – KJL

KBSN ตู้ไฟสวิทช์บอร์ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา – KJL

KBSN ตู้ไฟสวิทช์บอร์ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา – KJL

DJ401, DJ601 โคมดาวน์ไลท์ชนิดติดลอยทรงกระบอกกลม ขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว – BEC

DJ401, DJ601 โคมดาวน์ไลท์ชนิดติดลอยทรงกระบอกกลม ขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว – BEC

มอเตอร์ไซเรน Motor Siren – QUBIX

มอเตอร์ไซเรน Motor Siren – QUBIX มอเตอร์ไซเรน ให้เสียงเตือนภัยอุบัติภัย เตือนไฟไหม้ หรือใช้เป็นไซเรนเตือนกันขโมย สามารถใช้ได้ในตึก อาคาร สำนักงาน ออฟฟิศ โรงงาน บนเรือ หรือรวมไปถึงสถานที่กลางแจ้ง

KBVQ ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา เหล็ก 1.0 mm. สีน้ำตาลหย่น – KJL

KBVQ ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา เหล็ก 1.0 mm. สีน้ำตาลหย่น – KJL