PRI Plastic Duct

PRI ผู้ผลิตรางเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายอิเล็กทรอนิกส์ ท่อแอร์และไส้ไก่ ผลิตจากเมล็ดพลาสติกคุณภาพสูงผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก M-tec มีผลิตภัณฑ์รางให้เลือกหลายประเภท หลายขนาด เหมาะกับใช้งานตามอาคารสูง ออฟฟิต อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สินค้าของ PRI มีดังนี้

  • Air duct
  • Wire way for decoration
  • Wire way
  • Wire way mini trunking
  • Telephone cable duct
  • Floor duct
  • Wire duct sloted type
  • Spiral wrapping bands
  • ตัวล็อครางเก็บสายไฟ
pri_products_product-page-001 pri_products_product-page-002 pri_products_product-page-003 pri_products_product-page-004 pri_products_product-page-005