Author: Author-2

Lan (UTP) CAT5E US-9015

สายสัญญาณชนิด CAT 5E รุ่น US-9015 เป็นสาย UTP (Unshield Twisted Pair) ของ Link เป็นสายสำหรับเดินภายในอาคาร 350Hz รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps รายละเอียดของอุปกรณ์ ภาพรวม อุปกรณ์สายนำสัญญาณ UTP ยี่ห้อ Link มาตรฐาน CAT5E (350 MHz) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้านหรือสำนักงาน รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps สายเคเบิลใช้ความถี่ 350 MHz ความต้านทานไฟฟ้า 100 โอห์ม(Ohm) ลักษณะของสายเป็นสายเคเบิลแบบ…

Lan (UTP) CAT5E US-9005LSZH

สาย LAN ชนิด Unshield Twisted Pair (UTP) 350Hz มี 2 ประเภท คือ ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร Overview อุปกรณ์สายนำสัญญาณ UTP ยี่ห้อ Link มาตรฐาน CAT5E (350 MHz) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้านหรือสำนักงาน รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps สายเคเบิลใช้ความถี่ 350 MHz ความต้านทานไฟฟ้า 100 โอห์ม(Ohm) ลักษณะของสายเป็นสายเคเบิลแบบ สายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกห่อหุ้ม (UTP) จำนวน 4…

19″ German rack ขนาด 80×110 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 80×110 cm. G3-81142 (42U) G3-81145 (45U)

19″ German Rack ขนาด 80×100 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 80×100 cm. G3-81042 (42U)

19″ German rack ขนาด 80×90 cm

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 80×90 cm. G3-80927 (27U) G3-80942 (42U)

19″ German Rack ขนาด 80×80 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 80×80 cm. G3-80827 (27U) G3-80842 (42U) G3-80845 (45U)

19″ German Rack ขนาด 60×110 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 60×110 cm. G3-61127 (27U) G3-61142 (42U) G3-61145 (45U)

19″ German Rack ขนาด 60×100 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 60×100 cm. G3-61042 (42U) G3-61045 (45U)

19″ German Rack ขนาด 60×90 cm

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 60×90 cm. G3-60915 (15U) G3-60927 (27U) G3-60942 (42U)

19″ German Rack ขนาด 60×80 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 60×80 cm. G3-60815 (15U) G3-60827 (27U) G3-60836 (36U) G3-60839 (39U) G3-60842 (42U) G3-60845 (45U)

19″ German Rack G3 ขนาด 60×60 cm.

German Rack มาตรฐานเยอรมัน มีคุณสมบัติดังนี้ บานพับแข็งแรงปราศจากเสียงรบกวน ฐานขนาดเท่ากับตู้เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ฝาข้างมี Slide Latch สะดวกในการเปิดและมีกุญแจเพื่อความปลอภัย ขาตั้งปรับได้ 180 องศา ลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีสายกราวด์ติดตั้งกับชิ้นส่วนทุกชิ้น ทำจากเหล็กชุบ Galvanized รุ่นของ 19″ German Rack ขนาด 60×60 cm. G3-60615 (15U) G3-60627 (27U) G3-60636 (36U) G3-60639 (39U) G3-60642 (42U) G3-60645 (45U)

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ ACB รุ่น IZM Drawout type with GND protection

EATON แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น IZM (U type) แบบ Drawout type เป็นเบรกเกอร์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low voltage) โดยมีระบบป้องกัน Ground fault ในตัวเอง คุณสมบัติ สามารถปรับค่ากระแสลัดวงจรได้ระหว่าง 0.6 – 1 เท่าของพิกัดกระแส มี Overload protection Short circuit protection with time delay setting มีระบบ Ground fault protection Long time delay Short time…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ ACB รุ่น IZM Fixed type with GND protection

EATON แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น IZM (U type) แบบFixed type เป็นเบรกเกอร์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low voltage) โดยมีระบบป้องกัน Ground fault ในตัวเอง คุณสมบัติ สามารถปรับค่ากระแสลัดวงจรได้ระหว่าง 0.6 – 1 เท่าของพิกัดกระแส มี Overload protection Short circuit protection with time delay setting มีระบบ Ground fault protection Long time delay Short time delay…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ ACB รุ่น IZM (V type) Drawout

EATON แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น IZM (V type) แบบ Drawout type เป็นเบรกเกอร์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low voltage) สามารถเลื่อนชักเข้าออกจากตู้ คุณสมบัติ สามารถปรับค่ากระแสลัดวงจรได้ระหว่าง 0.6 – 1 เท่าของพิกัดกระแส มี Overload protection Short circuit protection with time delay setting อุปกรณ์มาตรฐาน 4 N/O,N/C Alarm switch Ammeter วัดกระแส3เฟสและนิวตรอล Door frame Conversion kit รุ่นของ…

EATON ( Moeller) เบรกเกอร์ ACB รุ่น IZM (V type) Fixed

EATON แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น IZM (V type) แบบ Fixed type เป็นเบรกเกอร์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low voltage) คุณสมบัติ สามารถปรับค่ากระแสลัดวงจรได้ระหว่าง 0.6 – 1 เท่าของพิกัดกระแส มี Overload protection Short circuit protection with time delay setting อุปกรณ์มาตรฐาน 4 N/O,N/C Alarm switch Ammeter วัดกระแส3เฟสและนิวตรอล Door frame Conversion kit รุ่นของ…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A32

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A32  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A25

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A25  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A20

  EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A20…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A300

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A300  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A250

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A250  3Pole…