Category: มิเตอร์ (Meter)

Watt Hour Meters-มิเตอร์วัดไฟฟ้ารุ่นจานหมุ่น-Mitsubishi-MF-33E

Watt Hour Meters ชนิดจานหมุนสำหรับการไฟฟ้ายี่ห้อMitsubishiรุ่นMF-33E มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน 1เฟส ต่อตรงมีให้เลือกใช้งานหลายแอมป์ตามความเหมาะสมเช่น5A(15A),15A(45A),30A(100A),50A(150A)

Salzer Kilowatt Hour Meter

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ทำงานด้วยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ใช้วัดปริมาณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถจําแนกตามระบบไฟฟ้าได้ 2 ประเภท ดังนี้ กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2W กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 4W