Energy Analyzer UMG96-S2 – Janitza

UMG96-S2 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน