รับประกอบตู้คอนโทรล รับประกอบตู้ MDB และตู้ควบคุมต่างๆทุกชนิด

บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด  บริการออกแบบและประกอบระบบควบคุมต่างๆ ตู้ Control panel, ตู้ MDB ต่างๆทุกชนิด ออกแบบและประกอบโดยผู้เชียวชาญ บริการรับทำวายริ่งระบบตามแบบที่ต้องการ เช่น

  1. ออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าทุกชนิด
  2. รับทำวายริ่งประกอบตู้คอนโทรล (Control Panel)
  3. รับทำวายริ่งประกอบตู้เอ็มดีบี (Main Distribution Board)
  4. รับทำวายริ่งประกอบตู้ย่อยสาขา (Distribution Board)
  5. รับทำวายริ่งประกอบตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center)
  6. รับทำวายริ่งประกอบตู้ควบคุมอื่นๆตามแบบที่ต้องการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-991-6669, 083-981-2575 หรือ ensci.gr@gmail.com

รับออกแบบระบบไฟฟ้า,ประกอบตู้ไฟฟ้าแรงสูง,ประกอบตู้คอนโทรล,Control panel,ประกอบตู้สวิทช์บอร์ด,Switch board,ประกอบตู้ MDB,Main Distribution Board,รับประกอบตู้ทุกชนิด,รับทำวายริ่ง,ประกอบตู้ควบคุมเครื่องจักร,รับวายริ่งคอนโทรล,ประกอบตู้เมนสวิทซ์บอร์ด,Main Distribution Board,ประกอบตู้เมนย่อย,SUB-Main Distribution Board, ประกอบตู้ย่อย DB,Distribution Board,ประกอบตู้คาปาซิเตอร์,Capacitor Bank,ประกอบตู้โหลดเซนเตอร์,Load Center