Tag: Molded Case Circuit Breaker

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A250

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A250  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A160

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A160  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM1-A25

  EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM1-A25…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCB รุ่น NZM1-A20

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM1-A20 A…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-HV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-HV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3P และ 4P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-HV NF250-HV 125A NF250-HV 150A NF250-HV 160A NF250-HV 175A NF250-HV 200A NF250-HV 225A NF250-HV 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic =100 kA…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-CV NF250-CV 125A NF250-CV 150A NF250-CV 175A NF250-CV 200A NF250-CV 225A NF250-CV 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic =36 kA ชนิด 380 V มีค่า…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF125-HEV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF125-HEV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด  3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF125-HEV NF125-HEV 16-32A NF125-HEV 32-63A NF125-HGV 63-125A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic = 100 kA ชนิด 380 V มีค่า Ic = 75 kA สามารถปรับค่ากระแสตัดวงจรได้สำหรับรุ่น HEV…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF125-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF125-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF125-CV NF125-CV 50A NF125-CV 63A NF125-CV 80A NF125-CV 100A NF125-CV 125A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 30 kA ชนิด 3P มีค่า Ic = 10…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF63-HV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF63-HV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF63-HV NF63-HV 10A NF63-HV 16A NF63-HV 20A NF63-HV 25A NF63-HV 32A NF63-HV 40A NF63-HV 50A NF63-HV 63A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic =…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF63-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF63-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF63-CV NF63-CV 10A NF63-CV 16A NF63-CV 20A NF63-CV 25A NF63-CV 32A NF63-CV 40A NF63-CV 50A NF63-CV 63A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 7.5…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF30-CS

Mitsubishi Moldำก Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF30-CS เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF30-CS NF30-CS 3A NF30-CS 5A NF30-CS 10A NF30-CS 15A NF30-CS 20A NF30-CS 30A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 2.5 kA ชนิด 3P มีค่า…

SIEMENS Molded Case Circuit Breaker (SENTRON)

SIEMENS Molded Case Circuit Breaker 3VL for 16-1600 A Features Used as incoming and outgoing circuit breakers for line protection Available with very hing switching capacity L : 100 kA at 380/415 VAC. Available for ETU/LCD (display) ETU. Interchangeability (upgradeable)…

SIEMENS Molded Case Circuit Breaker (STANDARD)

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 3VT 10-630A Features For system protection in 3 pole versions Thermal magnetic rated current range from 10 A to 630 A Electronic overcurrent trip units from size 250 A (VT250) upwards No derating or loss…

Schneider MCCB Breaker (EasyPactEZC) and Accessories

EasyPactEZC คือรุ่นของเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Circuit Breaker Thermal Magnetic Type) มีแบบ 1, 2 และ 3 Pole ขนาด Amp frame 100, 250 และ 400 Amp อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ มีดังนี้ Auxiliary switch Shunt trip Under voltage release Din rail adaptor Terminal shielo Cable…

เบรกเกอร์ Mitsubishi NF-L/NF-H/NF-R (High-Performance Class)

MITSUBISHI MCCB NF-L/NF-H/NF-R Series เป็นเบรกเกอร์ประสิทธิภาพสูงของมิตซูบิชิ มีค่า kA ที่สูงสามารถทนกระแสมากๆได้ เหมาะสมกับการใช้งานในระบบทีมีการกินกระแสสูงๆ เหมาะสำหรับใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์ เครื่องจักรต่างๆ เบรกเกอร์ในคลาสนี้จะรองรับระบบไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส ระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยในระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีทั้งแบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย (เบรกเกอร์ 4P) เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-S มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF63-HV 2P,3P,4P MITSUBISHI NF125-HV 2P,3P,4P…

เบรกเกอร์ Mitsubishi NF-S (Standard Class)

MITSUBISHI MCCB NF-S Series เป็นเบรกเกอร์รุ่นมาตรฐานของมิตซูบิชิ มีค่า kA ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบทีมีการกินกระแสสูงๆ เหมาะสำหรับใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์ เครื่องจักรต่างๆ เบรกเกอร์ในคลาสนี้จะรองรับระบบไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส ระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยในระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีทั้งแบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย (เบรกเกอร์ 4P) เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-S มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF32-SV 2P,3P MITSUBISHI NF63-SV 2P,3P,4P MITSUBISHI…

เบรกเกอร์ Mitsubishi รุ่น NF-C (Economy Class)

MITSUBISHI MCCB NF-C Series เป็นเบรกเกอร์รุ่นยอดนิยมของมิตซูบิชิ นิยมใช้สำหรับงานทั่วไปสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายค่ากระแส ตั้งแต่ 3A จนถึง 800A ใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-C มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF30-CS 2P,3P MITSUBISHI NF63-CV 2P,3P MITSUBISHI NF125-CV 2P,3P MITSUBISHI NF250-CV 2P,3P MITSUBISHI NF400-CW 2P,3P MITSUBISHI NF630-CW 2P,3P MITSUBISHI NF800-CEW 2P,3P