Tag: Molded Case Circuit Breaker

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A250

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A250  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM2-A160

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM2-A160  3Pole…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NZM1-A25

  EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM1-A25…

EATON (Moeller) เบรกเกอร์ MCCB รุ่น NZM1-A20

EATON “Molded Circuit Breaker” (MCCBs)  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่ Eatonรุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094 สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับกระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) “Eaton/Moeller” มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น คุณสมบัติ EATON NZM1-A20 A…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-HV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-HV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3P และ 4P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-HV NF250-HV 125A NF250-HV 150A NF250-HV 160A NF250-HV 175A NF250-HV 200A NF250-HV 225A NF250-HV 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic =100 kA…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-CV NF250-CV 125A NF250-CV 150A NF250-CV 175A NF250-CV 200A NF250-CV 225A NF250-CV 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic =36 kA ชนิด 380 V มีค่า…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF125-HEV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF125-HEV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด  3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF125-HEV NF125-HEV 16-32A NF125-HEV 32-63A NF125-HGV 63-125A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic = 100 kA ชนิด 380 V มีค่า Ic = 75 kA สามารถปรับค่ากระแสตัดวงจรได้สำหรับรุ่น HEV…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF125-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF125-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF125-CV NF125-CV 50A NF125-CV 63A NF125-CV 80A NF125-CV 100A NF125-CV 125A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 30 kA ชนิด 3P มีค่า Ic = 10…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF63-HV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF63-HV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF63-HV NF63-HV 10A NF63-HV 16A NF63-HV 20A NF63-HV 25A NF63-HV 32A NF63-HV 40A NF63-HV 50A NF63-HV 63A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic =…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF63-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF63-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF63-CV NF63-CV 10A NF63-CV 16A NF63-CV 20A NF63-CV 25A NF63-CV 32A NF63-CV 40A NF63-CV 50A NF63-CV 63A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 7.5…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF30-CS

Mitsubishi Moldำก Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF30-CS เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF30-CS NF30-CS 3A NF30-CS 5A NF30-CS 10A NF30-CS 15A NF30-CS 20A NF30-CS 30A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 2.5 kA ชนิด 3P มีค่า…

SIEMENS Molded Case Circuit Breaker (SENTRON)

SIEMENS Molded Case Circuit Breaker 3VL for 16-1600 A Features Used as incoming and outgoing circuit breakers for line protection Available with very hing switching capacity L : 100 kA at 380/415 VAC. Available for ETU/LCD (display) ETU. Interchangeability (upgradeable)…

SIEMENS Molded Case Circuit Breaker (STANDARD)

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 3VT 10-630A Features For system protection in 3 pole versions Thermal magnetic rated current range from 10 A to 630 A Electronic overcurrent trip units from size 250 A (VT250) upwards No derating or loss…

Schneider MCCB Breaker (EasyPactEZC) and Accessories

EasyPactEZC คือรุ่นของเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Circuit Breaker Thermal Magnetic Type) มีแบบ 1, 2 และ 3 Pole ขนาด Amp frame 100, 250 และ 400 Amp อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ มีดังนี้ Auxiliary switch Shunt trip Under voltage release Din rail adaptor Terminal shielo Cable…

เบรกเกอร์ Mitsubishi NF-L/NF-H/NF-R (High-Performance Class)

MITSUBISHI MCCB NF-L/NF-H/NF-R Series เป็นเบรกเกอร์ประสิทธิภาพสูงของมิตซูบิชิ มีค่า kA ที่สูงสามารถทนกระแสมากๆได้ เหมาะสมกับการใช้งานในระบบทีมีการกินกระแสสูงๆ เหมาะสำหรับใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์ เครื่องจักรต่างๆ เบรกเกอร์ในคลาสนี้จะรองรับระบบไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส ระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยในระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีทั้งแบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย (เบรกเกอร์ 4P) เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-S มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF63-HV 2P,3P,4P MITSUBISHI NF125-HV 2P,3P,4P…

เบรกเกอร์ Mitsubishi NF-S (Standard Class)

MITSUBISHI MCCB NF-S Series เป็นเบรกเกอร์รุ่นมาตรฐานของมิตซูบิชิ มีค่า kA ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบทีมีการกินกระแสสูงๆ เหมาะสำหรับใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์ เครื่องจักรต่างๆ เบรกเกอร์ในคลาสนี้จะรองรับระบบไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส ระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยในระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีทั้งแบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย (เบรกเกอร์ 4P) เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-S มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF32-SV 2P,3P MITSUBISHI NF63-SV 2P,3P,4P MITSUBISHI…

เบรกเกอร์ Mitsubishi รุ่น NF-C (Economy Class)

MITSUBISHI MCCB NF-C Series เป็นเบรกเกอร์รุ่นยอดนิยมของมิตซูบิชิ นิยมใช้สำหรับงานทั่วไปสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายค่ากระแส ตั้งแต่ 3A จนถึง 800A ใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-C มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF30-CS 2P,3P MITSUBISHI NF63-CV 2P,3P MITSUBISHI NF125-CV 2P,3P MITSUBISHI NF250-CV 2P,3P MITSUBISHI NF400-CW 2P,3P MITSUBISHI NF630-CW 2P,3P MITSUBISHI NF800-CEW 2P,3P

รับประกอบตู้คอนโทรล รับประกอบตู้ MDB และตู้ควบคุมต่างๆทุกชนิด

บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด  บริการออกแบบและประกอบระบบควบคุมต่างๆ ตู้ Control panel, ตู้ MDB ต่างๆทุกชนิด ออกแบบและประกอบโดยผู้เชียวชาญ บริการรับทำวายริ่งระบบตามแบบที่ต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทชื่อ “ESG” ออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าทุกชนิด รับทำวายริ่งประกอบตู้คอนโทรล (Control Panel) รับทำวายริ่งประกอบตู้เอ็มดีบี (Main Distribution Board) รับทำวายริ่งประกอบตู้ย่อยสาขา (Distribution Board) รับทำวายริ่งประกอบตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) รับทำวายริ่งประกอบตู้ควบคุมอื่นๆตามแบบที่ต้องการ รับโมดิฟายบัสบาร์ (Busbar Modify) รับเปลี่ยนเบรกเกอร์/แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Breaker/ACB/MCCB Replacement) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel :…