Tag: Current Transformers

CT-CURRENT TRANSFORMER-QUBIX-LMK-SERIES

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ายี่ห้อQUBIXรุ่นLMK-Seriesมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่1000/5Aถึง5000/5A

CT-CURRENT TRANSFORMER-QUBIX-CP-SERIES

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ายี่ห้อQUBIXรุ่นCP-Series มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 5/5Aจนถึง2500/5A

SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER-QUBIX

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก-QUBIX-รุ่นTP ติดตั้งง่ายเหมาะสําหรับติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าแล้วเพราะไม่ต้องปลดสาย วัสดุโครงสร้างแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัยสูง มีขนาดกระแส Primary ให้เลือกตั้งแต่ 100 A จนสูงถึง 5000 A และมีความแม่นยําสูง

CT-QUBIX-MSQ-CURRENT TRANSFORMERS

CT-CURRENT TRANSFORMERS-QUBIX-MSQ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า-QUBIX-รุ่นMSQ-มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่30/5A-2500/5A

Salzer Current Transformers

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า คือหม้อแปลงที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกันในวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ ทำหน้าที่แปลงหรือทอนขนาดกระแสลง เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ไม่ต้องการตัดระบบไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่าย