Salzer Current Transformers

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า คือหม้อแปลงที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกันในวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ ทำหน้าที่แปลงหรือทอนขนาดกระแสลง เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ไม่ต้องการตัดระบบไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่าย

catalog2014-section1-cityspark-page-022 catalog2014-section1-cityspark-page-023 catalog2014-section1-cityspark-page-024