BEC PS series Prismatic Standrd โคมพริสเมติกติดลอย

BEC PS series (Prismatic Standrd)

Surface Mounting/โคมพริสเมติกติดลอย

โคมพริสเมติกติดลอย(Surface prismatic standard)

เป็นโคมพริสติดลอย มีแผ่นพริสเมติกปิดหน้าโคม ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm.

PCS12120 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS12120 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS12120 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS12120 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS12130 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS12130 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS12130 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS12130 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS22230 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS22230 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS22230 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS22230 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS22260 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS22260 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS22260 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS22260 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS32360 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS32360 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS32360 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS32360 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS42460 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS42460 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS42460 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS42460 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS14120 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS14120 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS14120 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS14120 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS14130 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS14130 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS14130 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS14130 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS24230 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS24230 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS24230 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS24230 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS24260 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS24260 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS24260 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS24260 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS34360 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS34360 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS34360 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS34360 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย
PCS44460 โคมพริสเมติกใส สำหรับติดลอย
PMS44460 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับติดลอย
POS44460 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับติดลอย
PSS44460 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับติดลอย