BEC – โคมไฟตะแกรงติดลอย SS series ( Surface single parabolic louver)

โคมไฟติดลอย (Surface single parabolic louver) เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน

  • ตัวโคมผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร
  • มีตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง
  • ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ตัวสะท้อนแสง ให้การกระจายแสงได้ถึง 87%

สั่งพิเศษ

  • ความหนาของเหล็ก 0.8 มิลลิเมตร
  • แผ่นสะท้อนแสงใต้หลอด (กระจายแสง 95%)

*สามารถสั่งต่อสายไฟเพื่อใช้กับหลอดไฟ LED ได้*

* *ราคานี้ไม่ใช่ราคาขายทั่วไป* *

SPECIFICATIONS

ModelFluorecent Compatible Light SourceDIMENSIONS (mm.)
L W H
SS22230-80/52x18W 612 300 80
SS22260-80/52x18W612 600 80
SS32260-80/53x18W612 600 80
SS24230-80/102x36W1222 300 80
SS24260-80/102x36W1222 600 80
SS34360-80/103x36W1222 600 80

SSXXXXX-80/XX : โคมตะแกรงติดลอย สูง 80 mm. แบบตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง*ราคานี้ไม่รวมหลอดไฟ