BEC โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlights

BEC   Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์

MR16 Doenlights Series

  • ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
  • มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ
  • ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27
  • สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ
2203/Alu/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
2203/Alu/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
2204/Alu/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
2204/Alu/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
2228/Whtie โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก