Tag: MR16

BEC โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlights

BEC   Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์ MR16 Doenlights Series ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27 สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ 2203/Alu/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2203/Alu/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2204/Alu/White โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2204/Alu/Satin โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก 2228/Whtie โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก

BEC Halogen lamps

หลอดไฟฮาโลเจน เป็นหลอดไส้ที่มีไส้หลอดเป็นทังสเตนบรรจุในก๊าซเฉื่อย ซึ่ง หลอดของ BEC มีแบบต่างๆดังนี้ MR11 MR16 Double ended AR111 Capsule low voltage

BEC โคมไฟ Downlight หลอดฮาโลเจน

โคมดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าสำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16, MR11และJC เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร งานแสดงสินค้าและที่พักอาศัย