Automatic Transfer Switches Controller Unit คอนโทลเลอร์ควบคุมสวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ รุ่น OMD800 – ABB

Automatic Transfer Switches Controller Unit

คอนโทลเลอร์ควบคุมสวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติรุ่น ABB OMD800 , Automatic Transfer Switches Controller Unit คุณภาพสูงที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมลงตัวสำหรับการสลับแหล่งจ่ายอัตนมัติเพื่อเสถียรภาพและความปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า ที่มาพร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆ อาทิเช่น การป้องกัน การควบคุม การปรับตั้งค่าหน่วงเวลา การควบคุมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า(generator) หน้าจอแสดงผล/ปุ่มควบคุม โปรโตคอลสื่อสาร และอื่นๆ โดยใช้ร่วมกับสวิตช์สลับแหล่งจ่ายเอบีบี รุ่น OTM_CMA หรือ OTM_CM