โคมไฟติดเพดาน (Surface single parabolic louver) รุ่น SS – BEC

โคมไฟติดเพดาน (Surface single parabolic louver) เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน

  • ตัวโคมผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร
  • มีตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง
  • ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ตัวสะท้อนแสง ให้การกระจายแสงได้ถึง 87% สั่งพิเศษ : – ความหนาของเหล็ก 0.8 มิลลิเมตร แผ่นสะท้อนแสงใต้หลอด (กระจายแสง 95%)