Category: คาปาซิเตอร์

Gruppo Energia – Capacitors

คาปาซิเตอร์ แบ็งค์ (CAPACITOR BANK) ยี่ห้อ Gruppo Energia ทรงกลม ขนาด10Kvar,15Kvar,20Kvar,25Kvar,30Kvar,40Kvar,50Kvar/400V,440V,525V 3 Phase 50 Hz. (รายละเอียดอื่นๆดูตามไฟล์แคตตาลอคได้ค่ะ)

Low Voltage Capacitors-TIBCON

Low Voltage Capacitors-TIBCON
คาปาซิเตอร์คุณภาพสูง จากประเทศเยอรมัน ที่ได้มาตรฐานสากล และการยอมรับจากลูกค้า รับประกันการใช้งาน 2ปี