Capacitor 400V/415V – ABB

Capacitor Bank หรือ Cap Bank เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้าเพื่อใช้ยามที่โรงงานใช้ไฟเกิน เช่น กรณีการสตาร์ทมอเตอร์ต่างๆ พร้อมกัน ต้องใช้ไฟจำนวนมากในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงไฟฟ้าไปใช้งานเกินที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ หากไม่มี Cap Bank โรงงานจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งค่าปรับนั้นคือ ค่ากำลังไฟฟ้า reactive (var) ที่ใช้งานเกินจนต้องถูกค่าปรับจากการไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

TypekVAR at 400VkVAR at 415V
CLMD 435 kVAR5.5 kVAR
10 kVAR11 kVAR
15 kVAR16 kVAR
20 kVAR22 kVAR
25 kVAR27 kVAR
CLMD 5330 kVAR32 kVAR
40 kVAR43 kVAR
45 kVAR50 kVAR
CLMD 6350 kVAR54 kVAR
60 kVAR65 kVAR
70 kVAR75 kVAR
75 kVAR80 kVAR
80 kVAR86 kVAR
CLMD 83100 kVAR110 kVAR

Download รายละเอียดสินค้า