ABB – Capacitor 500V/525V

Capacitor Bank หรือ Cap Bank

 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้าเพื่อใช้ยามที่โรงงานใช้ไฟเกิน เช่น กรณีการสตาร์ทมอเตอร์ต่างๆ พร้อมกัน ต้องใช้ไฟจำนวนมากในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงไฟฟ้าไปใช้งานเกินที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ หากไม่มี Cap Bank โรงงานจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งค่าปรับนั้นคือ ค่ากำลังไฟฟ้า reactive (var) ที่ใช้งานเกินจนต้องถูกค่าปรับจากการไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

TypekVAR at 500VkVAR at 525V
CLMD 439 kVAR10 kVAR
18 kVAR20 kVAR
CLMD 5327 kVAR30 kVAR
36 kVAR40 kVAR
CLMD 6345 kVAR50 kVAR
54 kVAR60 kVAR
63 kVAR70 kVAR
72 kVAR80 kVAR
CLMD 8381 kVAR90 kVAR
90 kVAR100 kVAR
110 kVAR120 kVAR

Download รายละเอียดสินค้า

Capacitor-500V525V-–-ABBDownload