อินเวอร์เตอร์ (Inverter) SOFAR Solar รุ่น SOFAR-3300TL-G3 1MPPT 300-500V – BEC

อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน กฟภ.

Single-Phase single-MPPT

DIMENSIONS (mm)

SOFAR3300TL-G3 DC Switch + Wifi