ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker และ แบบ Main Lug รุ่น DB FORMULA – ABB

หมายเหตุ

  • ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์
  • ตู้โหลตเซ็นเตอร์สามารถใส่เชอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น SH200, S200, S200M, S200P, DSE201 และ DSE201M
  • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ DB12, 24, 36 และ 48MC200 Formula จะต้องใช้กับเมนเชอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1 ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 125A เท่านั้น
  • ถ้าจะเลือกใช้เมนเมนเชอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่ากระแสใช้งานมากกว่า 125A ต้องเลือกใช้ตู้โหลตเช็นเตอร์ รุ่น DB24, 36 และ 48 MC250 Formula ร่วมกับเมนเชอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A2 ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุตที่ 250