กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ – Qubix

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1P 2W (Single Phase Kilowatt Hour Meter)

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดงานไฟฟ้า สร้างขึ้นเพื่อวัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาที่ใช้ในบ้านเรือน หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ปกติจะติดตั้งเครื่องวัดชนิดนี้บริเวณ พื้นที่ของการไฟฟ้า ภายนอกบ้าน หรือนอกอาคาร โดยมีหน่วยวัดงานไฟฟ้า เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kilowatt-hour)

SPECIFICATION

  • Accuracy class : 2.0
  • Standard : IEC 60521
  • Voltage rating : 220Vac
  • Frequency : 50Hz
  • Starting Load : 0.5% of basic current
  • Base : Steel With Silver Power Painting
  • Cover : Transparent Hard Glass
  • Lower bearing : Magnetic

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ (Kilowatt Hour Meter)

รุ่น (Model)PhaseVoltageFrequencyRated Current
MZ-371P 2W220V50Hz5 (15) A
MZ-371P 2W220V50Hz10 (30) A
MZ-371P 2W220V50Hz15 (45) A

Download รายละเอียดสินค้า