กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 1P 2W Single Phase Kilowatt Hour Meter และ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 3P 4W Three-Phase 4 wire Kilowatt Hour Meter – QUBIX

กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ทำงานด้วยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ใช้วัดปริมาณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถจําแนกตามระบบไฟฟ้าได้ 2 ประเภท ดังนี้

  • กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2W
  • กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 4W

กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 1P 2W Single Phase (Kilowatt Hour Meter)

รุ่น
(Model)
PhaseVoltageFrequencyRated
Current
5(15)A
MZ-371P 2W220 V50 Hz10(30)A
15(45)A

SPECIFICATIONS

Accuracy class2.0
StandardIEC 60521
Voltage rating220 Vac
Frequency50 Hz
Starting Load0.5% of basic current
BaseSteel With Silver Powder Painting
CoverTransparent Hard Glass
Lower bearingMagnetic


กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 3P 4W Three-Phase 4 wire(Kilowatt Hour Meter)

รุ่น
(Model)
PhaseVoltageFrequencyRated
Current
5A(CT)
MZ-98E3P 4W220/380 V50 Hz15(45)A
30(100)A

SPECIFICATIONS

Accuracy class2.0
StandardIEC 60521
Voltage rating220/280 Vac
Frequency50 Hz
Starting Load0.5% of basic current
BaseSteel With Silver Powder Painting
CoverTransparent Hard Glass
Lower bearingMagnetic