XVG Tower Light แบบแสงต่อเนื่องขนาด Ø 60 มม. – Schneider

คุณสมบัติเด่น

  • ขนาด 60 มม. มีให้เลือก 2,3 หรือ 4 ชั้น ตามการใช้งาน
  • รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ 24 VAC/DC
  • ด้วยเทคโนโลยี Clear Lens (เลนส์ใส) ทำให้มองเห็นชัดเจน 360 องศา
    และช่วยให้มองแยกระหว่างไฟติดหรือไฟดับได้เป็นอย่างดี
  • หลอด LED คุณภาพดี ใช้งานทนทาน ไฟสว่างชัดเจน
  • มีรุ่นขาพับได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเวลาเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
รายละเอียดสีของ LEDรหัสสินค้า
รุ่นขาอลูมิเนียม
พร้อมแป้นตัว L สำหรับยืด (ไม่มีไซเรน)
ติดผนังหรือข้างตู้
Red, GreenXVGB2
รุ่นขาอลูมิเนียม
พร้อมแป้นตัว L สำหรับยืด (มีไซเรน)
ติดผนังหรือข้างตู้
Red, GreenXVGB2S
Red, Amber, GreenXVGB3S
Red, Amber, Green, BlueXVGB4S
รายละเอียดสีของ LEDรหัสสินค้า
รุ่นฐานรอง สำหรับติด (ไม่มีไซเรน)
บนหลังตู้
Red, GreenXVGB2W
Red, Amber, GreenXVGB3SW
Red, Amber, Green, BlueXVGB4SW
รุ่นฐานรอง สำหรับติด (มีไซเรน)
บนหลังตู้
Red, GreenXVGB2SW
Red, Amber, GreenXVGB3SW
Red, Amber, Green, BlueXVGB4SW
รายละเอียดสีของ LEDรหัสสินค้า
รุ่นขาอลูมิเนียมแบบพับได้ (ไม่มีไซเรน)
ติดบนหลังตู้
Red, GreenXVGB2M
Red, Amber, GreenXVGB3M
Red, Amber, Green, BlueXVGB4M
รุ่นขาอลูมิเนียมแบบพับได้ (มีไซเรน)
ติดบนหลังตู้
Red, GreenXVGB2SM
Red, Amber, GreenXVGB3SM
Red, Amber, Green, BlueXVGB4SM