XAL กล่องคอนโทรล – Schneider

กล่องคอนโทรล XAL

  • กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่น, ทนแรงกระแทก IP65
รายละเอียดรหัสสินค้า
กล่องเป่า ฐานสีขาวฝาสีเหลือง 1 – ช่องXALK01
กล่องเป่า ฐานสีขาวฝาสีเทาดำ 1 – ช่องXALD01
กล่องเป่า ฐานสีขาวฝาสีเทาดำ 2 – ช่องXALD02
กล่องเป่า ฐานสีขาวฝาสีเทาดำ 3 – ช่องXALD03
กล่องเป่า ฐานสีขาวฝาสีเทาดำ 4 – ช่องXALD04
กล่องเป่า ฐานสีขาวฝาสีเทาดำ 5 – ช่องXALD05