Tag: yazaki

ลด ล้างStock!!!

สินค้าใหม่ คุณภาพดี ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน ลดแรงวันนี้ !!!สนใจติดต่อได้ทันทีที่เบอร์โทร 021-707-580 รางวายเวย์ ชุบกัลวาไนซ์ 2″x4″ ยาว 2.4เมตร (50×100) KWSG2048 KJL จำนวน 30 เส้น โคมตะแกรงถี่ติดลอย SS24230-80/10 2x40W BEC จำนวน 30 โคม **มีส่วนลดจากราคาตั้ง สายไฟ NYY 1Cx10sq.mm YAZAKI จำนวน 300 เมตร เบรกเกอร์ NF125-LGV 3P 70-100A MITSUBISHI จำนวน 3 ตัวเบรกเกอร์…

สาย THW YAZAKI ราคาส่ง

สายไฟ THW 60227 IEC 01 450/750V ยี่ห้อ Yazaki Single-core : Any Colorสายไฟแกนเดียวหรือสายแข็ง ราคาส่ง มีตั้งแต่ เบอร์ 1sq.mm. – 400 sq.mm.

สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ และสายไฟฟ้าชนิดแรงดันสูง 1.) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ : เป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถใช้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวล์ต มี 5 ชนิดคือ 1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด…

YAZAKI CVV/CVV-S

สาย CVV มีตั้งแต่ 2 Core จนถึง 48 Core แกนของสายไฟทำจากทองแดงฝอยนำมาพันม้วนเกลียวกัน สาย CVV จึงมีลักษณะอ่อนตัวสามารถเดินในที่แคบหรือเดินหักมุมได้ง่าย เปลือกภายนอกทำจาก P.V.C. ฉนวนของสายไฟสำหรับ 2-4 Core ประกอบด้วย สีดำ สีขาว สีแดงและสีเขียว สำหรับกรณีที่มากกว่า 4 Core ฉนวนของสายจะเป็นสีดำโดยมีระบุหมายเลขสีขาว เป็นระยะตามความยาวของสาย ซึ่งสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดันได้ที่ 600V อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส โดยมี 2 ประเภทคือ 1.) สาย CVV 2.) สาย…

YAZAKI VCT

สายไฟ VCT เป็นสายกลมมี มีแกนภายในตั้งแต่ 2 แกน ถึง 4 แกน สามารถทนแรงดันที่ 750 V. มีฉนวนและเปลือกเช่นกัน มีข้อพิเศษกว่าก็คือตัวนำจะประกอบไปด้วย ทองแดงฝอยเส้นเล็ก ๆ ทำให้มีข้อดีคือ อ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน ลักษณะการใช้งาน 1.) สามารถเดินร้อยท่อหรือฝังดินได้ ขนาดของสายไฟ VCT ตามตาราง VCT (Price/Meter) YAZAKI พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) 2 Core 3 Core 4 Core 0.5 19.7 22.9 29…

YAZAKI VAF-G

สายไฟฟ้า VAF-G มี2 ประเภทคือ 1.) ประเภท 2 Core มีสายดินร่วมซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 ตร.มม. ถึง 35 ตร.มม. 2.) ประเภท 3 Core มีสายดินร่วม ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 ตร.มม. ถึง 16 ตร.มม. โดยสายทั้ง 2 ประเภทจะมีฉนวนหุ้มแกนอยู่และมีเปลือกนอกทำจาก PVC หุ้มรวมอีกชั้น สายชนิด VAF-G ทนต่อแรงดันได้ไม่เกิน 300V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ทั้งนี้สาย VAF-G ไม่สามารถใช้เดินไฟฟ้าระบบ…

YAZAKI VAF

สายไฟฟ้าชนิด VAF เป็นสายสำหรับเดินลอยภายในตัวบ้านหรืออาคาร ทนแรงดันไฟฟ้า 300V ที่อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส แบ่งเป็น2 ประเภท 1.) ประเภท 2 Core ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. ถึง 35 ตร.มม. 2.) ประเภท 3 Core ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. จนถึง 16 ตร.มม. ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งซึ่งทำจาก PVC. สายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มีแรงดัน 380 V…

YAZAKI NYY

สายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด NYY มีชนิดแกนเดี่ยวจนถึง4แกน (1C ถึง 4C) สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 750V มีความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพสายไฟฟ้า สามารถเดินฝังดินได้โดยตรง หรือเดินร้อยภายในท่อร้อยสาย โดยมีขนาดต่างๆตามตาราง NYY Price (Baht/meter) พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core 1 22.5 43.4 48.95…

สายไฟฟ้า YAZAKI THW

สายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด THW เป็นสายไฟแกนเดี่ยว ทนแรงดันไฟฟ้า 750V อุณหภูมิใช้งานที่ 70 องศาเซลเซียส นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน การเดินสายไฟชนิด THW จะเดินในท่อร้อยสายหรือเดินลอย ไม่สามารถเดินฝังดินโดยตรงได้ ขนาดของสายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด THW ดังตาราง ขนาดสายไฟฟ้า ราคา/เมตร YAZAKI THW 1 sq.mm 5.8 YAZAKI THW 1.5 sq.mm 8.2 YAZAKI THW 2.5 sq.mm 12.1 YAZAKI THW 4…

สายไฟยาซากิ THAI YAZAKI THW

สายไฟฟ้า THW ยี่ห้อไทยยาซากิ (THAI Yazaki) สาย THW เป็นสายสำหรับเดินตามอาคารทั่วไป มีขนาดสายให้เลือกตั้งแต่ 1 sq.mm. จนถึง 400 sq.mm. โดยราคาของสายไฟยี่ห้อยาซากิ เป็นไปตามใบราคาด้านล่าง ส่วนลดสำหรับสาย THW สามารถสอบถามได้เป็นพิเศษ ขนาดสาย SQ mm. THAI YAZAKI FUHRER BCC MCI 0.5  –  4.50 –  – 1 5.80 5.80 5.80 5.80 1.5  8.20 7.70…