Tag: timer TB36K

Panasonic TB36K

อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติระบบอนาล็อค ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V คุณลักษณะ ยึดติดตั้งบนผนังหรือติดตั้งบนราง มีหน้าปัดแบบนาฬิกา ซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ตํ่าสุด 15 นาที มีไฟแสดงขณะเครื่องทำงาน ความสามารถทนกระแสไฟฟ้าของสวิทช์ : 20A มีสวิทช์ควบคุมด้วยมือสำหรับปรับตั้งการทำงานของเอ๊าท์พุท “เปิด/อัตโนมัติ/ปิด”สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น เครื่องปรับอากาศ, ไฟ และสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานที่ต้องตั้งเวลา การทำงาน ฯลฯ สำหรับใช้ภายในอาคาร ขนาด 72×98.5×44.5 มม.