Tag: MCI-DRAKA

สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ และสายไฟฟ้าชนิดแรงดันสูง 1.) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ : เป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถใช้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวล์ต มี 5 ชนิดคือ 1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด…

MCI-Draka XLPE

สายไฟชนิด Cross Link Polyethylene หรือสาย CV ของ MCI-Draka มีทั้งชนิดแกนเดี่ยว (Single Core) และหลายแกน (Multi Core) โดยมีแกนตั้งแต่ 1 แกน – 4 แกน โดนที่แกนกลางทำจากทองแดงมาปิดพันรวมกัน มาตรฐาน IEC 60502 สามารถทนแรงดันได้ 1,000V อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา

YAZAKI CVV/CVV-S

สาย CVV มีตั้งแต่ 2 Core จนถึง 48 Core แกนของสายไฟทำจากทองแดงฝอยนำมาพันม้วนเกลียวกัน สาย CVV จึงมีลักษณะอ่อนตัวสามารถเดินในที่แคบหรือเดินหักมุมได้ง่าย เปลือกภายนอกทำจาก P.V.C. ฉนวนของสายไฟสำหรับ 2-4 Core ประกอบด้วย สีดำ สีขาว สีแดงและสีเขียว สำหรับกรณีที่มากกว่า 4 Core ฉนวนของสายจะเป็นสีดำโดยมีระบุหมายเลขสีขาว เป็นระยะตามความยาวของสาย ซึ่งสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดันได้ที่ 600V อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส โดยมี 2 ประเภทคือ 1.) สาย CVV 2.) สาย…