Tag: ELCB G-Twin Fuji

ฟูจิ-ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap-FUJI

ฟูจิ-ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap-FUJI ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap  สามารถปรับตั้งเวลาได้หลายรูปแบบตั้งแต่ 0.05 วินาที ถึง 60 ชั่วโมง Type             Rated(Vac)    Rated(A)   Contact    Time-scale MS4SA-AP     100-240             5            2PDP       …

Fuji Electric MCCBs G-Twin Series

เบรกเกอร์ Fuji รุ่น G-Twin มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นทั้ง MCCB และ ELCBในตัวเอง มีรุ่น 2P, 3P, 4P