Tag: BIG ONE

เคเบิ้ลแกลน (Cable Gland) – BIG ONE

เคเบิ้ลแกลน (Cable Gland) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาใช้สำหรับยึดรัดสายไฟเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล่องพักสายไฟท่อร้อยสายไฟ IMC ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้มั่นคงและแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟหลุดหรือขยับจากการดึง และป้องกันฝุ่นและกันน้ำเข้าไปในขั้วต่อสายไฟได้อีกด้วย

BIG ONE Alarm Light Rotary

ไฟสัญญาณชนิดหมุน มีไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตุตามบริเวณต่างๆ ที่มีอันตราย หรือบริเวณที่ต้องการให้สังเกตุเป็นพิเศษ มีสีให้เลือก คือ แแดง เหลือง น้ำเงิน และเขียว ซึ่งไฟสัญญาณชนิดหมุนของ BIG ONE มีให้เลือกดังนี้