BIG ONE Alarm Light Rotary

ไฟสัญญาณชนิดหมุน มีไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตุตามบริเวณต่างๆ ที่มีอันตราย หรือบริเวณที่ต้องการให้สังเกตุเป็นพิเศษ มีสีให้เลือก คือ แแดง เหลือง น้ำเงิน และเขียว ซึ่งไฟสัญญาณชนิดหมุนของ BIG ONE มีให้เลือกดังนี้

Catalog-section3-2013-jpg_Page17 Catalog-section3-2013-jpg_Page18