Split Core Current Transformer TP Series-QUBIX

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก-QUBIX-รุ่นTP

  • ติดตั้งง่ายเหมาะสําหรับติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าแล้วเพราะไม่ต้องปลดสาย วัสดุโครงสร้างแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัยสูง มีขนาดกระแส Primary ให้เลือกตั้งแต่ 100 A จนสูงถึง 5000 A และมีความแม่นยําสูง

SPECIFICATION