Pull Box HDG. – STEEL CITY

พูลบ็อกซ์ (Pull Box) หรือ กล่องดึงสายไฟฟ้า ช่วยให้การเดินสายไฟภายในอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องเดินสายในระยะทางยาวๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกแรงมากในการดึงสายไฟ ป้องกันฉนวนสายไฟฟ้าไม่ให้เสียหาย

Thickness 2.0 mm.

SizeCat.,No.
10 x 10 x 10 cm.HPBT2-101010
15 x 15 x 10 cm.HPBT2-151510
15 x 15 x 15 cm.HPBT2-151515
20 x 20 x 10 cm.HPBT2-202010
20 x 20 x 15 cm.HPBT2-202015
20 x 20 x 20 cm.HPBT2-202020
25 x 25 x 10 cm.HPBT2-252510
25 x 25 x 15 cm.HPBT2-252515
30 x 30 x 15 cm.HPBT2-303015

Download รายละเอียดสินค้า