MENNEKES Power Plug

POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015

ปลั๊กและเต้ารับประเภทอุตสาหกรรม ยี่ห้อ MENNEKES

1. Power Plug มีแบบไฟ1เฟส และ 3เฟส โดย 1 เฟส คือ 220V และ 3 เฟส คือ 380V

2. Power Plug จะมี ground (E) เสมอ และสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Neutral (N) หรือไม่

3. Power Plug มีให้เลือกหลายลักษณะการติดตั้ง
– ต่อกลางทาง คือไม่มีการยึดกับตู้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
– ต่อแบบติดผนัง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวที่ยึดกับตู้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย โดยดูจากทิศทางการเดินของไฟ
– ต่อแบบฝัง ซึ่งจะเป็นตัวเมียที่จะฝังเข้าไป และมีให้เลือกว่าเป็นแบบฝังตรงหรือฝังเฉียง

4. Power Plug มีให้เลือก IP คือการเลือกระดับกันน้ำ หากไม่สัมผัสน้ำ คือ IP44 แต่หากมีการสัมผัสน้ำ คือ IP67

5. Power Plug มีให้เลือกระดับกระแสไฟ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้ 16A, 32A, 63A และ125A

POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015_Page_2 POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015_Page_3 POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015_Page_4 POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015_Page_5 POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015_Page_6 POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015_Page_7