Tag: 3+E

MENNEKES Power Plug

POWER PLUG _MENNEKES_ Pricelist 2014-2015 ปลั๊กและเต้ารับประเภทอุตสาหกรรม ยี่ห้อ MENNEKES 1. Power Plug มีแบบไฟ1เฟส และ 3เฟส โดย 1 เฟส คือ 220V และ 3 เฟส คือ 380V 2. Power Plug จะมี ground (E) เสมอ และสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Neutral (N) หรือไม่ 3. Power Plug มีให้เลือกหลายลักษณะการติดตั้ง – ต่อกลางทาง คือไม่มีการยึดกับตู้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย – ต่อแบบติดผนัง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวที่ยึดกับตู้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย โดยดูจากทิศทางการเดินของไฟ – ต่อแบบฝัง ซึ่งจะเป็นตัวเมียที่จะฝังเข้าไป…