ESG Solar roof – ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือน รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก อาจดูเข้าถึงยากและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่จากปีที่ผ่านมา พฤติกรรมของคนเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในบ้านกันมากขึ้น ทั้งจากการหลีกเลี่ยงโรคระบาด ฝุ่น PM 2.5 ทำให้การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีความต้องการสูงขึ้น

🔹แดดดี อากาศร้อนๆ ค่าไฟแพง โซลาร์ช่วยได้

🔹งานติดตั้งคุณภาพได้มาตรฐาน จากช่างมืออาชีพ

🔹อุปกรณ์แผงโซลาร์ รับประกันยาวนานถึง 20 ปี

🔹อินเวอเตอร์คุณภาพแบรนด์ชั้นนำ Huawei 🌟

🔹มีระบบติดตามดูแลจากทางบริษัทตลอดการใช้งาน

🔹สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟและจ่ายไฟจากมือถือได้ทันที

🔹รับประกันงานติดตั้งสูงสุด 2 ปี พร้อมการบำรุงรักษาประจำปี

🔹สำรวจหน้างานฟรี !! ให้คำปรึกษาดูแลและวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ส่งงานภาคตะวันออก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีลูกค้าหลังนี้ติดตั้ง 10kW 3phase