ABB – Consumer Unit(ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ระบบ Bolt on เป็นจุดรวมการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันอันตรายต่างๆ จากไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย อย่างป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการ โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย โตยติตตั้งบนรางปีกนก (ราง DIN)

ตู้คอนซูมมอร์ยูนิต รุ่น SCP เหมาะกับการใช้งานสำหรับบ้าน และอาคารพาณิชย์ ตามมาตรฐาน IEC61439-3 มีขนาดให้เลือกทั้ง 7, 10, 14, 16 และ 20 วงจร (รวมเมนเบรกเกอร์)

ㆍ ตู้ชนิด IP65 เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีขนาด ให้เลือกใช้สองขนาดคือ 4 และ 8 วงจร

ㆍ เทอร์มินอลบล็อครุ่น SPE เหมาะกับการใช้ติดตั้งแยกจุดที่ต้องการป้องกัน และควบคุมวงจรไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งรุ่น 2 ช่อง และ 4 ช่อง

ㆍผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ

ㆍ สามารถใช้ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบร้างปีกนก (ราง DIN) ชนิดอื่นๆนอกจากมินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ และ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูดได้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะเนื่องจากฟ้าผ่า Surge Protective Device (SPD) และอุปกรณ์ปรับตั้งค่าเวลาเปิด – ปิด อัตโนมัติ (Time Switch)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP40

จำนวนช่องชื่อรุ่นรหัสสินค้าราคา/หน่วย
2SCP10GJF1752000R0201460.-
4SPE2GJF1754000R0203615.-
7SPE4GJF1710211R22041965.-
10SCP07GJF1710212R22062490.-
14SCP14GJF1710214R22083870.-
16SCP16GJF1710215R22104420.-
20SCP20GJF1710216R22125170.-
*ราคาตู้ SCP เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวตรอล และ กราวด์เทอร์มินอลแล้ว

อุปกรณ์เสริม

สินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย
แผ่นปิดช่องว่างขนาด 6 ช่องTZ-BP6235.-

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP65

จำนวนช่องชื่อรุ่นรหัสสินค้าราคา/หน่วย
4MISTRAL 4 Modules IP651SL1200A002,155.-
8MISTRAL 8 Modules IP651SLM006501A12015,560.-
*ราคาตู้ IP65 8ช่อง เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวตรอล และ กราวด์เทอร์มินอลแล้ว