Month: May 2016

3M เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟเปลือยมาแตะสัมผัสกัน เพราะถ้าสายไฟมาแตะกันอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ซึ่งกลุ่มสินค้าเทปพันสายไฟของ 3M มีหลายประเภทให้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

Power Plug คืออะไร

Power plug เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟ มาตรฐานของ Power plug จะยึดตาม IEC การพิจารณาเลือกใช้ Power Plug 1.) พิจารณากระแสที่ต้องการใช้ให้เหมาะสมกับ Power plug โดยมีค่า 16A, 32A, 63A และ 125A 2.) พิจารณาจากจำนวนขั้ว ให้เหมาะสมกับสายไฟที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน 3.) พิจารณาจาก แรงดันไฟฟ้า ควรทำการเลือก Power Plug ให้เหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ ข้อควรระวัง ควรตรวจสอบบริเวณที่ทำการติดตั้ง Power plug ให้ปราศจากไอระเหยน้ำมัน หรือก๊าซติดไฟ เพราะ อาจเกิดการ Spark…

สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ และสายไฟฟ้าชนิดแรงดันสูง 1.) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ : เป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถใช้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวล์ต มี 5 ชนิดคือ 1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-HGV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-HGV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-HGV NF250-HGV 125-160 A NF250-HGV 140 – 200A NF250-HGV 170 – 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic = 100 kA ชนิด 380 V มีค่า…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-SEV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-SEV เป็นเบรกเกอร์ตัดตอนอัตโนมัติแบบไม่มีฟิวส์ มีชนิด 3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-SEV NF250-SEV 80-160 A NF250-SEV 125 -250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic = 85 kA ชนิด 380 V มีค่า Ic = 36 kA สามารถปรับค่ากระแสตัดวงจรได้สำหรับรุ่น NF250-SEV…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-SGV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-SGV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-SGV NF250-SGV 125-160 A NF250-SGV 140 – 200A NF250-SGV 170 – 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic = 85 kA ชนิด 380…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-LGV

  Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF160-LGV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3Pและ 4P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ขนาดของ NF250-LGV NF250-LGV 125-160 A NF250-LGV  140-200A NF250-LGV 175-250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic = 90 kA ชนิด 380 V มีค่า Ic =…

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF250-HV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF250-HV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด    2P,3P และ 4P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF250-HV NF250-HV 125A NF250-HV 150A NF250-HV 160A NF250-HV 175A NF250-HV 200A NF250-HV 225A NF250-HV 250A คุณสมบัติ ชนิด 230 V มีค่า Ic =100 kA…

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS630

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS630 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 630A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS400

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS400 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 400A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easypact CVS250

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS250 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 250A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS160

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS160 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 160A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD

Schneider เบรกเกอร์ Molded Case Circuit Breakers (MCCBs) รุ่น Easypact CVS100

Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Easy pact CVS100 เหมาะสำหรับ Simple application ทนกระแสสูงสุด 100A มีให้เลือกทั้งแบบ 3 และ 4 poles ส่วน Trip unit เป็นชนิด TMD