โคมไฟติดรางรุ่นPENA-O ,BEC

PENA-O (ฟีนา-โอ) โคมไฟติดราง LED หน้ากลม ประกอบชุดพร้อมหลอด ROBIN 7W
เหมาะกับส่องแสดงสินค้า ภาพถ่าย กำแพง มุมภายในอาคาร สำนักงาน บ้านพักอาศัย
– ตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้ทุกทิศทาง น้ำหนักเบา
– มี 2 สี คือ สีขาวและสีดำ
– อายุาการใช้งานยาวนาน 20,000 ชั่วโมง