โคมไฟติดรางรุ่น TLP 3039 และ TLP 3801 ,BEC

TLP 3039 (ทีแอลพี 3039) และ TLP 3801 (ทีแอลพี 3801)
โคมไฟติดราง ใช้ส่องวัตถุหรือสินค้าที่ต้องการ ให้มีความโดดเด่น เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร
– ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง น้ำหนักเบา
– สามารถปรับมุมหน้าโคมได้
– มี 2 สี คือ สีขาวและสีดำ
– ใช้ร่วมกับหลอด PAR30 (สำหรับรุ่น TLP3039) และ PAR38 (สำหรับรุ่น TLP3801)