เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) EasyPact EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400A 36kA และ ขนาดเฟรม 400A 50kA – Schneider

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A 36 kA

kA
กิโลแอมป
Amp.
แอมป์
มอก.Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price (THB)
ราคา/หน่วย (บาท)
Lot Size (ขนาด)Lot Size (ขนาด)
320EZC400N3320N31,500.-336
36kA350EZC400N3350N31,500.-336
400EZC400N3400N31,500.-336

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A 50 kA

kA
กิโลแอมป
Amp.
แอมป์
มอก.Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price (THB)
ราคา/หน่วย (บาท)
Lot Size (ขนาด)Lot Size (ขนาด)
320EZC400H3320N32,000.-336
50kA350EZC400H3350N32,000.-336
400EZC400H3400N32,000.-336