เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) EasyPact EZC – Schneider

EZC ชนิด 2 โพล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA

kA
กิโลแอมป์
Amp.
แอมป์
มอก.Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price (THB)
ราคา/หน่วย (บาท)

Lot Size (ขนาด)
เล็ก
Lot Size (ขนาด)
ใหญ่
100EZC250H210012,400.-9108
125EZC250H212512,600.-9108
150EZC250H215012,600.-9108
36 kA160EZC250H216012,600.-9108
175EZC250H217517,400.-9108
200EZC250H220017,400.-9108
225EZC250H222517,400.-9108
250EZC250H225020,200.-9108

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A 18 kA

kA
กิโลแอมป์
Amp.
แอมป์
มอก.Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price (THB)
ราคา/หน่วย (บาท)
Lot Size (ขนาด)
เล็ก
Lot Size (ขนาด)
ใหญ่
100EZC250F31009,690.-9108
125EZC250F31259,690.-9108
150EZC250F31509,690.-9108
18 kA160EZC250F31609,690.-9108
175EZC250F317511,400.-9108
200EZC250F320011,400.-9108
225EZC250F322511,400.-9108
250EZC250F325012,800.-9108

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A 25 kA

kA
กิโลแอมป์
Amp.
แอมป์
มอก.Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price (THB)
ราคา/หน่วย (บาท)
Lot Size (ขนาด)
เล็ก
Lot Size (ขนาด)
ใหญ่
100EZC250H310014,000.-9108
125EZC250H312514,000.-9108
150EZC250H315014,300.-9108
25
kA
160EZC250H316014,300.-9108
175EZC250H317514,400.-9108
200EZC250H320014,400.-9108
225EZC250H322514,400.-9108
250EZC250H325014,400.-9108

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA

kA
กิโลแอมป์
Amp.
แอมป์
มอก.Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price (THB)
ราคา/หน่วย (บาท)
Lot Size (ขนาด)
เล็ก
Lot Size (ขนาด)
ใหญ่
100EZC250H310015,000.-9108
125EZC250H312515,200.-9108
150EZC250H315015,200.-9108
36
kA
160EZC250H316015,200.-9108
175EZC250H317520,200.-9108
200EZC250H320020,200.-9108
225EZC250H322520,200.-9108
250EZC250H325021,000.-9108