Category: เคเบิ้ลไทร์ (Cable ties)

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลส (Stainless Steel Cable Ties) – Pten

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลส (Stainless Steel Cable Ties) เป็นเคเบิ้ลไทร์ที่ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 และ 316 มีขนาดความยาวและความกว้างต่างๆ ให้เลือกใช้งาน มีจุดเด่นคือทนทานต่อทุกสภาวะแวดล้อม ความร้อน ความชื้น สารเคมี กรด ด่าง สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 530 องศาเซลเซียสนิยมใช้ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

BANDEX เคเบิ้ลไทร์

เคเบิ้ลไทร์ (Cable ties) คือ สายรัดวัสดุอุปกรณ์ ผลิตจากพลาสติกไนลอนเหมาะสำหรับนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดสายไฟ, สายแลน (LAN), สายโทรศัพท์, สายสัญญาณ, สายเคเบิ้ลให้เรียบร้อย เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดปากถุง ต่างๆ อาทิ ถุงปุ๋ย, กระสอบสารเคมี, กระสอบเกลือ ให้ปิดเหนียวแน่น ไม่รั่วไหลออกมา เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดท่อ หรือต้องการเก็บงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดวัสดุ หรือชิ้นงานต่างๆ เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดป้ายโฆษณา tag บอกรายละเอียดสินค้า 

BANDEX Cable Ties

เคเบิ้ลไทร์ (Cable ties) คือ สายรัดวัสดุอุปกรณ์ ผลิตจากพลาสติกไนลอนเหมาะสำหรับนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดสายไฟ, สายแลน (LAN), สายโทรศัพท์, สายสัญญาณ, สายเคเบิ้ลให้เรียบร้อย เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดปากถุง ต่างๆ อาทิ ถุงปุ๋ย, กระสอบสารเคมี, กระสอบเกลือ ให้ปิดเหนียวแน่น ไม่รั่วไหลออกมา เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดท่อ หรือต้องการเก็บงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดวัสดุ หรือชิ้นงานต่างๆ เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดป้ายโฆษณา tag บอกรายละเอียดสินค้า