BANDEX Cable Ties

เคเบิ้ลไทร์ (Cable ties) คือ สายรัดวัสดุอุปกรณ์ ผลิตจากพลาสติกไนลอนเหมาะสำหรับนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น

  • เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดสายไฟ, สายแลน (LAN), สายโทรศัพท์, สายสัญญาณ, สายเคเบิ้ลให้เรียบร้อย
  • เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดปากถุง ต่างๆ อาทิ ถุงปุ๋ย, กระสอบสารเคมี, กระสอบเกลือ ให้ปิดเหนียวแน่น ไม่รั่วไหลออกมา
  • เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดท่อ หรือต้องการเก็บงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  • เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดวัสดุ หรือชิ้นงานต่างๆ
  • เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดป้ายโฆษณา tag บอกรายละเอียดสินค้า