Category: หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformers)

ZCT – Mikro

ZCT (Zero current transformer )เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Fuse – Free Breaker และ leakage current detector (ZCT+EARTH LEAKAGE) เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน และกระแสไฟฟ้า เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยในการเตรียมรับมือกับกระแสไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร หรือกระแสไฟรั่วได้อย่างดีเยี่ยม

แผงมิเตอร์ รุ่น H96 – Himel

แผงมิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า ซึ่งทำการได้ 2 แบบ คือแบบต่ออนุกรมกับวงจรไฟฟ้า กับการวัดแบบใช้หม้อแปลงกระแส หรือ CT (Current Transformer) โดยกระแสไฟฟ้าที่สามารถวัดได้นั้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ กระแสเอซี AC และกระแสดีซี DC มีหน่วยการวัดเป็นแอมป์ (A)

BEC RX400 (ฺBallasts and Transformers)

Ignitor คือ  อุปกรณ์ที่สร้างแรงดันสูงเพื่อจุดหลอดไฟประเภท Gas เช่น  หลอด Metal Halide เป็นต้น เมื่อเปิดไฟครั้งแรกจะต้องใช้ Ignitor สร้างแรงดันสูง 3,000 – 5,000 Volts เพื่อให้ gas และไอเคมีในหลอดเกิดการแตกตัว แล้วเกิดการนำกระแสขึ้น

CT QUBIX MSQ CURRENT TRANSFORMERS (หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า) รุ่น MSQ Series

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า-QUBIX MSQ Series มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 30/5A-2500/5A MFO Series 5000/5A MSQ Series MSQรุ่น ขนาดช่อง ค่าเบอร์เด้น Current (A) Through จำนวน/ลัง ราคา/ตัว (Model) (Window) (Burden Output) Primary / Secondary No. (Turns) (Pcs/Ctn) (฿) MSQ-30 30X10 mm. 2.5VA 30/5A 1 60 235.- MSQ-30 30X10 mm.…

Current transformers LMK Series – Qubix

มีกระแสขาเข้าให้เลือกถึง 5000A สามารถรับโหลด (Burden) ได้สุงถึง 45VA ติดตั้งง่ายด้วยช่องบัสบาร์ขนาดใหญ่พิเศษ

Split Core Current Transformer – ELZEN

CT Split Core คือ CT แบบแกนแยก ที่ตัวเปิดแบ่งครึ่งได้ จึงสามารถเปิดแล้วเอาไปคล้องสายไฟได้โดยไม่ต้องถอดสายไฟออก จึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก

BIG ONE

Current Transformers(CT) หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า รหัสสั่งซื้อ(Model) RelatedLoad CurrentRatio ราคา/หน่วย(Price/Unit) MSQ-40 2.5 VA 30/5 A 170.- MSQ-40 2.5 VA 40/5 A 170.- MSQ-40 2.5 VA 50/5 A 170.- MSQ-40 5 VA 60/5 A 170.- MSQ-40 5 VA 100/5 A 170.- MSQ-40 10 VA…

CURRENT TRANSFORMER-TYPE V-SCHNEIDER

Current Transformer-หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า-ยี่ห้อSchneider-รุ่นType V รหัสสินค้า : VV : 56x165mm. METSECT5VV500 : 5000(Ip/5A) : 60VA(CI 0.5) METSECT5VV600 : 6000(Ip/5A) : 70VA(CI 0.5)

CURRENT TRANSFORMER-TYPE D-SCHNEIDER

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า-Current Transformer Type D ยี่ห้อ Schneiderมีให้เลือกใช้ตั้งแต่800(Ip/5A)-200(Ip/5A)ตามความเหมาะสมของการใช้งาน รหัสสินค้า : DA METSECT5DA080 : 800(Ip/5A) : 12VA(CI 0.5) 15VA(CI 1) METSECT5DA0100 : 1000(Ip/5A) : 15VA(CI 0.5) 20VA(CI 1) METSECT5DA125 : 1250(Ip/5A) : 15VA(CI 0.5) 20VA(CI 1) METSECT5DA150 : 1500(Ip/5A) : 20VA(CI 0.5) 25VA(CI…

CURRENT TRANSFORMER-TYPE M-SCHNEIDER

Current Transformer-Type C-Schneider รหัสสินค้า : MA 27mm. METSECT5MA015 : 150(Ip/5A) : 3VA(CI 0.5) 4VA(CI 1) METSECT5MA020 : 200(Ip/5A) : 4VA(CI 0.5) 7VA(CI 1) METSECT5MA025 : 250(Ip/5A) : 6VA(CI 0.5) 8VA(CI 1) METSECT5MA030 : 300(Ip/5A) : 8VA(CI 0.5) 10VA(CI 1) รหัสสินค้า…

CURRENT TRANSFORMER-TYPE C-SCHNEIDER

Current Transformer-Type C-Schneider คุณสมบัติ CTs (Current Transformer) คือ อุปกรณ์สำหรับแปลงค่ากระแสไฟฟ้าจาก กระแสไฟฟ้าด้านกระแสสูง (Primary Current : Ip) เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสต่ำ (Secondary Current : Is) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 5A โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ทางด้าน Ip อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกนำไปใช้ร่วมกับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เช่น Ampmeter Kilowatt-hour meter Meters Control Relay รหัสสินค้า : METSECT5CC004 : 40(Ip/5A) :…

CT-CURRENT TRANSFORMER-QUBIX-LMK-SERIES

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ายี่ห้อQUBIXรุ่นLMK-Seriesมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่1000/5Aถึง5000/5A

CT-CURRENT TRANSFORMER-QUBIX-CP-SERIES

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ายี่ห้อQUBIXรุ่นCP-Series มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 5/5Aจนถึง2500/5A

SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER-QUBIX

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก-QUBIX-รุ่นTP ติดตั้งง่ายเหมาะสําหรับติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าแล้วเพราะไม่ต้องปลดสาย วัสดุโครงสร้างแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัยสูง มีขนาดกระแส Primary ให้เลือกตั้งแต่ 100 A จนสูงถึง 5000 A และมีความแม่นยําสูง

CT-QUBIX-MSQ-CURRENT TRANSFORMERS

CT-CURRENT TRANSFORMERS-QUBIX-MSQ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า-QUBIX-รุ่นMSQ-มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่30/5A-2500/5A

Salzer Current Transformers

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า คือหม้อแปลงที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกันในวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ ทำหน้าที่แปลงหรือทอนขนาดกระแสลง เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ไม่ต้องการตัดระบบไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่าย