Category: สายไฟฟ้า CVV

สายไฟฟ้า CVV

MCI-Draka CVV

สายไฟชนิด CVV ของ MCI-Draka มาตรฐาน IEC 60502 เป็นสายไฟหลายแกน (Multi core) สายมีลักษณะอ่อนตัว เหมาะกับการใช้เดินในตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถใช้งานในบริเวณเปียกชื้น ฉนวนทำจาก PVC ประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง สีฟ้า และสีดำ โดยจะมีหมายเลขระบุที่ฉนวนเพื่อให้ทราบว่าเป็นแกนที่เท่าใด โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.5 – 4 ตร.มม.  

Bangkok Cable CVV

สายไฟฟ้าชนิด CVV และ CVV/S เป็นสายคอนโทรล แกนสายไฟทำจากทองแดงฝอย มีตั้งแต่ 2 แกน จนถึง 48 แกน (2 Core – 48 Core) ฉนวนทำจาก PVC โดยมีหมายเลขสีขาวระบุถึงแกนภายในแต่ละแกน  โดยเปลือกภายนอกทำจาก PVC สีดำหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่ง สำหรับสาย CVV/S จะมีฉนวนหุ้มทับอีกชั้นเพื่อป้องกันNoise สายไฟชนิด CVV และ CVV/S สามารถทนแรงดันได้ 600V ที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศา การใช้งาน 1.) ใช้สำหรับเป็นสายพ่วงต่อสัญญาณของอุปกรณ์ 2.)…

YAZAKI CVV/CVV-S

สาย CVV มีตั้งแต่ 2 Core จนถึง 48 Core แกนของสายไฟทำจากทองแดงฝอยนำมาพันม้วนเกลียวกัน สาย CVV จึงมีลักษณะอ่อนตัวสามารถเดินในที่แคบหรือเดินหักมุมได้ง่าย เปลือกภายนอกทำจาก P.V.C. ฉนวนของสายไฟสำหรับ 2-4 Core ประกอบด้วย สีดำ สีขาว สีแดงและสีเขียว สำหรับกรณีที่มากกว่า 4 Core ฉนวนของสายจะเป็นสีดำโดยมีระบุหมายเลขสีขาว เป็นระยะตามความยาวของสาย ซึ่งสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดันได้ที่ 600V อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส โดยมี 2 ประเภทคือ 1.) สาย CVV 2.) สาย…